Toimintakertomus 2023

Reijo Rautauoman säätiön sr tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikkaalan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön viidennentoista (15) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous, neljä hallituksen ja lukuisia kahden toimintakohteiden kokousta. Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen määrittämän sijoitusstrategian mukaisesti asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät yleisen markkinatilanteen mukaisesti. Lisäksi säätiö vastaanotti kaksi merkittävää lahjoitusta.

Säätiö osallistui toimintakaudella merkittävällä tavalla ja työpanoksilla tuettujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen. Tämän lisäksi avustuksia, stipendejä ja tukia maksettiin yhteensä 94.307 euroa. Merkittävimmät hankkeet toimikaudella:

LOGISTIIKAN MAAILMA. Tätä säätiön tuottamaa ja ylläpitämää verkkoaineistoa käyttivät sadat tuhannet eri tasoisten oppilaitoksien, yritysmaailman ja yhteisöjen edustajat. Aineisto on käytännönläheistä, luotettavaa ja ajantasaista käsitellen kattavasti kaikkia liiketoimintaan keskeisesti liittyviä toimintoja. Perustiedoille on aina tarvetta niin opiskeltaessa kuin työelämässä. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään alan ammattilaisten, asiantuntijoiden ja opettajien kanssa yhteistoimin jatkuvasti. Sivuston tarjoamille ajantasaisille tiedoille on käyttöä työelämässä.

VAPAAEHTOISET PELASTUSTOIMINNASSA. Tähän verkkoaineistoon on koottu kaikista pelastustoimintaan osallistuvista tahoista perustietoa. Näin vapaaehtoisesta pelastustoiminnasta kiinnostuneella on mahdollisuus helpommin valita se toiminta johon voi osallistua. Vapaaehtoisia tarvitaan. Kaikenikäisiä naisia ja miehiä on saatava mukaan näihin toimintoihin-harrastus vailla vertaa. Ei se niin vaikeaa ole kuin usein väitetään.

PELASTUSTOIMEN LOGISTIIKAN KEHITTÄMISHANKE. Säätiön merkittävin hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Sisäministeriön kanssa. Hankkeessa tuotettiin pelastustoimen logistiikan valtakunnalliset suorituskykyvaatimukset sekä pelastustoimen logistiikan täydennyskoulutuksen sisältö ja koulutusmateriaali ”Koulumaali-oppimisympäristö”

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA . Sekä seuran että yhdistysten kanssa kehitettiin kalustoon, markkinointiin, koulutukseen ja taloushallintoon liittyviä hankkeita.

PELASTUSKOIRALIITTO. Tehtiin uusi sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. Järjestelmässä on kokeiden ilmoittaminen, kokeisiin ilmoittautuminen ja koetulokset. Nämä nelijalkaiset ovat pelastustoiminnassa varsin tärkeä ryhmä.

VESISANKARIT. Kahdeksatta toimintavuotta tuettiin jälleen. Tavoitteena on mahdollisimman monelle koululaiselle tehdä vesielementti monipuolisesti tutuksi ja turvalliseksi.

Hallituksen jäsenet osallistuivat korvauksetta edelle mainittujen hankkeiden kehitystyöhön ja hallintotehtäviin arvokkaalla tavalla. Lähipiiriin kuuluville ei annettu avustuksia tai muita etuuksia.

Säätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenenä yhteisön toimintaperiaatteita.

Hallituksen kokoonpano:

  • Reijo Rautauoma (puh.joht.)
  • Arto Mäenmaa (varapuh.j.)
  • Tomi Hirvonen
  • Jussi Korhonen
  • Jussi Linkola
  • Asko Räty
  • Simo Valtti

Tilintarkastajana toimi KHT Riku Kärnä.