Toimintakertomus 2021

Reijo Rautauoman säätiön sr tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön kolmannentoista (13) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous ja neljä hallituksen kokousta. Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen määrittämän sijoitusstrategian mukaisesti asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät yleisen markkinatilanteen mukaisesti ja tuotot riittivät ennalta suunniteltujen varsinaisen toiminnan avustuksien ja muiden kulujen 122.000 euron maksamiseen. (267.000 vuonna 2020)

Säätiö osallistui toimintakaudella merkittävällä tavalla ja työpanoksilla tuettujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Merkittävimmät hankkeet toimintakaudella:

LOGISTIIKAN MAAILMA. Tämä säätiön tuottama ja ylläpitämä verkkoaineisto on Suomessa ahkerasti käytetty yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille suunnattu logistiikan tietolähde. Aineisto on käytännönläheistä, luotettavaa ja ajantasaista käsitellen kattavasti kaikkia liiketoimintaan keskeisesti liittyviä toimintoja. Perustiedoilla on aina tarvetta ja näin saatavuus varsinkin koronan aikana on ollut etätyöskentelyäkin helpottava asia.

Eri tasoisten oppilaitoksien logistiikan opetusta tuettiin heidän toivomallaan tavalla. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään alan ammattilaisten, asiantuntijoiden ja opettajien kanssa yhteistoimin.

VAPAAEHTOISET PELASTUSTOIMINNASSA. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa vapaaehtoisten voimavarat eri pelastustoimen alueilla sekä luoda yhtenäiset peri- aatteet pelastuslaitoksille ja vapaaehtoisille sellaisiksi, että vapaaehtoisia voima- varoja kyetään parhaalla mahdollisella tavalla käyttämään tarvittaessa.

Hanketta toteutettiin yhteistyössä sisäministeriön kanssa ja jatketaan koronas- ta aiheutuneiden ongelmien takia sen jalkauttamista vielä 2022 aikana.

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Sekä seuran että yhdistysten kanssa kehitet- tiin kalustoon, markkinointiin, koulutukseen ja taloushallintoon liittyviä hankkeita.

SUOMEN LENTOPELASTUSSEURA. Yhteisön toimintaa tuettiin yhdessä sovittu- jen toimien osalta.

VAPAAEHTOISET ÖLJYNTORJUNNASSA. Säätiö yllä pitää vuosia rakennettua ja nyt toimestamme päivitettävää verkkoaineistoa ajan tasalla.

VESISANKARIT. Seitsemättä toimintavuotta tuettiin tavoitteena tehdä vesielementti tutuksi ja turvalliseksi koululaisille. Toteuttamistapoja kehitettiin koronan johdosta ja näin tavoitettiin kymmeniä tuhansia asiasta kiinnostuneita.

Hallituksen jäsenet osallistuivat korvauksetta edellä mainittujen hankkeiden kehitys- työhön ja hallintotehtäviin arvokkaalla tavalla. Lähipiiriin kuuluville ei annettu avustuksia tai muita etuuksia.

Säätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenenä yhteisön toimintaperiaatteita.

Hallituksen kokoonpano:

  • Reijo Rautauoma (puh.joht.)
  • Arto Mäenmaa (varapuh.j.)
  • Tomi Hirvonen
  • Olavi Rautauoma
  • Asko Räty
  • Taito Vainio ja
  • Kyösti Vesterinen.

Tilintarkastajana toimi KHT Markku Koskela ja varat. KHT Riku Kärnä