Toimintakertomus 2019

Reijo Rautauoman säätiön sr tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön yhdennentoista (11) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous ja neljä hallituksen kokousta. Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen määrittämän sijoitusstrategian mukaisesti asiantuntijoiden myötävaikutuksella. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät yleisen markkinatilanteen mukaisesti ja tuotot riittivät ennalta suunniteltujen avustuksien maksamiseen.

Säätiö osallistui toimintakaudella merkittävällä tavalla ja työpanoksilla tuettujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Merkittävimmät hankkeet toimintakaudella

LOGISTIIKAN MAAILMA. Tämä säätiön tuottama ja ylläpitämä verkkoaineisto on Suomessa ahkerasti käytetty yrityksille, yhteisöille ja oppilaitoksille suunnattu logistiikan tietolähde. Aineisto on käytännönläheistä, luotettavaa ja ajantasaista käsitellen kattavasti kaikkia liiketoimintaan keskeisesti liittyviä toimintoja. Perustiedoille on aina tarvetta ja käyttöä. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään alan ammattilaisten, asiantuntijoiden ja opettajien kanssa yhteisvoimin. Logistiikan aihepiiriin kuuluvia hankkeita tuettiin monin eri tavoin.

VAPAAEHTOISET PELASTUSTOIMINNASSA. Hankkeen tavoitteena on selvittää mahdolliset vapaaehtoisvoimavarat eri pelastustoimen alueilla sekä luoda yhtenäiset periaatteet pelastuslaitoksille ja vapaaehtoisille siten, että vapaaehtoisia voima varoja kyetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämään pelastustoimintaan suurissa onnettomuustilanteissa. Hanketta toteutettiin yhteistyössä sisäministeriön kanssa ja sopimuksen mukaisesti toimia jatketaan vuonna 2020 .

SUOMEN MERIPELASTUSSEURA. Perinteiseen tapaan erilaisia tämän yhteisön toimintaa kehittäviä hankkeita tuettiin aktiivisesti.

SUOMEN LENTOPELASTUSSEURA. Yhteisön toimintaa tuettiin yhdessä sovittujen toimien osalta.

VAPAAEHTOISET ÖLJYNTORJUNNASSA -hankkeessa yllä pidettiin vuosia rakennettua ja nyt toimestamme päivitettävää aineistoa ajan tasalla.

VESISANKARIT. Hankkeen viidettä toimintavuotta tuettiin. Tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille. Tapahtumia järjestettiin 92 kpl eri puolilla maata ja mukana oli 16.000 lasta.

Hallituksen jäsenet osallistuivat korvauksetta arvokkaalla tavalla edellä mainittujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä säätiön erilaisten hallintotehtävien hoitamiseen. Lähipiiri-tiedot löytyvät taseen liitetiedoista. Säätiö noudattaa Säätiöt ja rahastot ry:n jäsenenä yhteisön toimintaperiaatteita.

Hallituksen kokoonpano: Reijo Rautauoma (puh.joht.), Simo Valtti (varapuh.joht.) , Tomi Hirvonen, Pekka Laitinen , Arto Mäenmaa, Taito Vainio ja Kyösti Vesterinen.