Toimintakertomus 2018

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön kymmenennen (10) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous ja neljä hallituksen kokousta. Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen määrittämän sijoitusstrategian mukaisesti asiantuntijoiden tukemana. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät yleisen markkinatilanteen mukaisesti ja tuotot riittivät suunniteltujen avustuksien maksamiseen.

Säätiö osallistui tällä toimikaudella poikkeuksellisen merkittävällä tavalla ja työpanoksilla tuettujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Merkittävimmät hankkeet toimintakaudella

VAPAAEHTOISET ÖLJYNTORJUNNASSA -hanke jatkui vuoden lopussa päättyen Vapepa/SPR koordinoimana ja vetovastuulla. Vapaaehtoisten varautumista toimia viranomaisten tukena niin öljy- ja muissakin vapaaehtoisvoimia tarvittavissa ympäristöonnettomuuksissa kehitettiin mm. kouluttamalla joukkueenjohtajia torjuntatöihin sekä harjoittelemalla torjuntatyötä yhdessä viranomaisten kanssa. Alueellista yhteistyötä rakennettiin pelastuslaitosten ja mukana olevien Vapepa järjestöjen kanssa. Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana WWF Suomi, Maanpuolustuskoulutus (MPK) , Suomen Lentopelastusseura (SLPS) ja Suomen Meripelastusseura (SMPS) . Myös viranomaisten asiantuntijoita oli mukana hankkeen toteuttamisessa. Säätiön on aikaisemmin samaista tarkoitusta edistävät ja rahoittamat hankkeet jatkuivat näin johdonmukaisella tavalla ja jatkuu myös vuonna 2019.

SUOMEN MERIPELASTUSSEURAN ja SUOMEN LENTOPELASTUSSEURAN oppiympäristön kehittämis- ja uudistushankkeet saatiin päätökseen. Myös toiminnassa tarvittavien lisävarusteiden hankintaa tuettiin. Uuden Pelastusvene II sarjan hankinnan omarahoitus osuus rahoitettiin toimestamme.

VESISANKARIT-hankkeen rahoitusta ja toteuttamista jatkettiin Koululiikuntaliiton (KLL) kanssa. Toimintakautena toteutettiin 102 Vesisankarit-tapahtumaa eri puolilla Suomea ja niihin aktiivisesti osallistui yli 16.000 henkilöä. Lisäksi lukuisat vanhemmat ja esivanhemmat olivat mukana kannus-tammassa nuoria oppimaan oikeita vesillä liikkumisen taitoja. Tapahtumia luvassa vähintään yhtä suuressa laajuudessa vuonna 2019.

LOGISTIIKAN MAAILMA -verkkoaineiston laajentamista ja päivitystä jatkettiin käyttäjäkunnan toivomalla tavalla. Sivustolla kuukausittain vierailevat kymmenet tuhannet alalla toimivat ja siitä kiinnostuneet. Merkittäviä yhteistyöavauksia on otettu ja toteutettu erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa. On haasteellista opettaa alalle uusia osaajia. Käytännönläheisille perustiedoille on aina tarvetta ja käyttöä ja niiden oppien hallinnan toteuttamisessa ja kehittämisessä asiantuntijakirjoittajillamme on innostus ja valmius.

Myös työelämässä on tarvetta kouluttautua omatoimisesti ja päivittää omia tietoja ajantasalle.

Hallituksen jäsenet osallistuivat korvauksetta arvokkaalla tavalla edellä mainittujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä säätiön erilaisten hallintotehtävien hoitamiseen. Lähipiiri-tiedot löytyvät taseen liitetiedoista. Säätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä kyseisen yhteisön toimintaperiaatteita.

Hallituksen kokoonpano: Reijo Rautauoma (puh.joht.), Tomi Hirvonen (varapuh.joht.), Pekka Laitinen, Arto Mäenmaa, Taito Vainio, Simo Valtti ja Kyösti Vesterinen