Toimintakertomus 2017

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön yhdeksännen (9) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous ja kolme hallituksen kokousta. Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen sijoitusstrategian mukaisesti asiantuntijoiden tukemana. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät myönteisesti ja tuotot riittivät suunniteltujen avustuksien maksamiseen. Lisäksi säätiön varallisuus kasvoi toimintaa tukevien lahjoitusten myötä. Tilikauden voitto oli 40 927,22 euroa.

Avustuksia myönnettiin toimintakaudella yhteensä 205 462,44 euroa. Tämän lisäksi säätiö on osallistunut hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen merkittävällä työpanoksella.

Merkittävimmät avustuskohteet toimintakaudella:

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -hanke jatkui Vapepa/SPR koordinoimana ja vetovastuulla. Vapaaehtoisten varautumista toimia viranomaisten tukena öljyonnettomuuksissa ja muissa vapaaehtoisvoimia vaativissa ympäristöonnettomuksissa kehitettiin mm. kouluttamalla joukkueenjohtajia torjuntatöihin sekä harjoittelemalla torjuntatyötä yhdessä viranomaisten kanssa. Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa verkkosivusto perustettiin. Alueellista yhteistyötä rakennettiin pelastuslaitosten ja mukana olevien Vapepa- järjestöjen kanssa. Hankkeessa aktiivisesti mukana WWF Suomi, Maanpuolustuskoulutus (MPK), Suomen Lentopelastusseura (SLPS) ja Suomen Meripelastusseura (SMPS). Myös viranomaisten asiantuntijoita oli mukana hankkeen toteuttamisessa. Säätiön jo aikaisemmin samaista tarkoitusta edistävät ja rahoittamat hankkeet jatkuvat näin johdonmukaisella tavalla.

Suomen Meripelastusseuran (SMPS) ja Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) oppimisympäristön kehittämistä ja toteuttamista tuettiin. Suomen Meripelastusseuran paikallisyhdistysten ja Järvipelastusyhdistysten taloudenhoitoon soveltuvan ja käytössä olevan ohjelman ylläpitoa tuettiin.

Logistiikan Maailma -verkkoaineiston päivittämistä ja laajentamista jatkettiin käyttäjäkunnan toivomalla tavalla. Sivustolla kuukausittain vierailevat kymmenet tuhannet alalla toimivat ja siitä kiinnostuneet innostavat asiantuntijakirjoittajiamme olemaan mukana tässä yleishyödyllisessä hankkeessa. Säätiö tuki myös Futugenen ”Digilogistiikka, kuluttajan ohjaamaa liiketoimintaa” -julkaisun toteuttamista sekä TUDI 4.0 – Teollisuuden digitaalinen uudistuminen -hanketta. Lukioiden käytössä olevan oman logistiikan oppimateriaalin päivitystä jatkettiin neljättä vuotta.

Vesisankarit -hanketta jatkettiin Koululiikuntaliiton (KLL) kanssa. Hankkeen tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti sen monimuotoisuudessaan tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille. Näin voidaan ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka pahimmillaan voivat johtaa hukkumisiin. Vesisankarit tapahtumia järjestettiin 31 paikkakunnalla ympäri Suomen. Lisäksi toiminnasta informoitiin monin eri tavoin hankkeen kohderyhmiä: 350 000 oppilasta, 19 000 opettajaa sekä 600 000 huoltajaa ja isovanhempaa.

Säätiö oli hankkeidensa kanssa mukana Säätiöpäivä-tapahtumassa 1.10.2017. Tilaisuudessa julkistettiin 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järjestetyn Vuosisadan rakentajat -hankkeen voittaja. Vuosisadan rakentajat -hanketta säätiö tuki yhdessä 44 muun säätiön kanssa.

Edellä mainittujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen säätiön hallituksen jäsenet osallistuivat korvauksetta arvokkaalla tavalla. Lähipiiritiedot löytyvät taseen liitetiedoista. Säätiö noudattaa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan jäsenenä kyseisen yhteisön toimintaperiaatteita.

Hallituksen kokoonpano: Reijo Rautauoma (puh.joht.) ,Tomi Hirvonen (varapuh.joht.), Esko Holopainen, Arto Mäenmaa, Simo Valtti, Taito Vainio ja Kyösti Vesterinen.