Toimintakertomus 2016

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea pelastustoiminnan, katastrofiavun ja logistiikka-alan kehittämistä, koulutusta ja tutkimusta.

Säätiön kahdeksannen (8) toimintavuoden aikana pidettiin sääntöjen mukaisesti vuosikokous ja kolme hallituksen kokousta.

Säätiön varallisuutta hoidettiin hallituksen sijoitusstrategian ohjeistuksen mukaisesti asiantuntijoiden tukemana. Eri omaisuuserien arvot kehittyivät myönteisesti ja tuotot riittivät suunniteltujen avustuksien maksamiseen.

Avustuksia myönnettiin toimintakautena yhteensä 270 272,04 euroa.

Merkittävimmät avustuskohteet toimintakaudella:

Koululiikuntaliiton KLL kanssa jatkettiin ” Vesisankarit” hanketta, jossa sekä opetetaan että innostetaan Suomen alakoululaisia toimimaan vesillä turvallisesti. Tapahtumia järjestettiin 20 paikkakunnalla. Lisäksi monin eri tavoin informoitiin kohderyhmiä- 350 000 oppilasta, 19 000 opettajaa ja 600 000 huoltajaa/isovanhempaa -tästä varsin suuren huomion saaneesta hankkeesta.

”Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa ” jatkohanke käynnistettiin Vapepa/SPR koordinoimana ja vetovastuulla. Vapaaehtoisten varautumista toimia viranomaisten tukena öljyonnettomuuksissa ja muissa vapaaehtoisvoimia vaativissa ympäristöonnettomuuksissa parannetaan. Hankkeessa ovat mukana WWF Suomi, Maanpuolustuskoulutus (MPK), Suomen Lentopelastusseura (SLPS), Suomen Meripelastusseura (SMPS) sekä tarpeen mukaan muita jäsenjärjestöjä. Viranomaisten asiantuntijoita on myös mukana hankkeen toteuttamisessa. Säätiön jo aikaisemmin samaista tarkoitusta edistävät ja rahoittamat hankkeet jatkuvat näin toivotulla tavalla.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ”Kodin turvaopas” sivuston ylläpito osoitteessa Varaudu.info.

Suomen Meripelastusseuran ja Järvipelastusyhdistysten taloudenhoitoon soveltuvan ja käytössä olevan ohjelman kehittäminen ja ylläpito.

Suomen Meripelastusseuran toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen.

Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) OnEdu oppimisympäristön ja verkkopalveluiden toteutus.

”Logistiikanmaailma” avoimessa verkossa olevan oppimateriaalin päivittämistä ja laajentamista käyttäjäkunnan toivomalla tavalla. Osa materiaalista on nyt myös saatavissa englanninkielisenä. Yli 100.000 /kk käyttäjämäärät innostavat asiantuntijakirjoittajiamme olemaan mukana tässä yleishyödyllisessä hankkeessa.

Lukioiden käytössä olevan oman logistiikan oppimateriaalin kehittäminen ja päivitys.

”Horisontaalinen yhteistyö logistiikassa” julkaisun toteuttaminen Limowan kanssa.

Edellä mainittujen hankkeiden kehittämiseen ja toteuttamiseen säätiön hallituksen kaikki jäsenet osallistuivat korvauksetta arvokkaalla tavalla.

Lähipiiritiedot löytyvät taseiden liitetiedoista.

Hallituksen kokoonpano: Reijo Rautauoma (puh.joht.) ,Tomi Hirvonen (varapuh.joht.) Esko Holopainen, Arto Mäenmaa, Pentti Partanen, Simo Valtti ja Kyösti Vesterinen.