Vesisankarit

Reijo Rautauoman säätiö rahoittaa Koululiikuntaliiton Vesisankarit-hanketta myös vuonna 2024. Hankkeen tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti sen monimuotoisuudessaan tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille.

Hanke tarjoaa oppimateriaalia mm. uimataitoon, ensiaputaitoihin ja navigointitaitoihin liittyen. Oppimateriaalin avulla vesillä liikkumisen taitoja on helppo ja hauska opetella toiminnallisesti esimerkiksi osana eri oppiaineita. Myös vanhemmat ja isovanhemmat saavat ideoita vesitaitojen harjoitteluun oman lapsen kanssa.

Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka pahimmillaan voivat johtaa hukkumisiin.

Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarit -hankkeessa ovat mukana: SukeltajaliittoSuomen melonta- ja soutuliittoSuomen MeripelastusseuraSuomen Punainen RistiSuomen Purjehdus ja VeneilySuomen UimaliittoSuomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.

Reijo Rautauoman säätiön lisäksi hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Toimenpiteet 2024

Vesisankarit-hanke innostaa vesitaitojen opetteluun toiminnallisissa Vesisankarit-tapahtumissa, joita järjestetään ympäri Suomen. Vesisankarit-kouluissa opitaan vesitaitoja koulupäivän aikana. Koulut hyödyntävät Vesisankarit-materiaalia toteuttaessaan toimintaa osana välitunteja, teemapäiviä tai oppitunteja.

Vuonna 2023 käynnistetään kuntayhteistyö, jossa nostetaan esille muutamien paikkakuntien toimivia käytänteitä koululaisten uimaopetuksesta. Lisäksi materiaalein edistetään vesillä liikkumisen taitoja laajan yhteistyöverkoston kautta. Monikanavaisen viestinnän avulla tieto vesitaitojen merkityksestä leviää valtakunnallisesti.

Tapahtumat 2024

Vesisankarit-tapahtumat löytyvät päivitettynä Vesisankareiden nettisivuilta. Tervetuloa harjoittelemaan vesitaitoja eripuolelle Suomea.

Vesisankarit-hankkeen tavoitteet 2024

  1. Edistää vesillä liikkumisen taitojen harjoittelua eri vuodenaikoina, tuoda esille vesiympäristön monimuotoisuus sekä tarjota mahdollisuus vesitaitojen harjoitteluun.
  2. Hyödyntää laajaa Vesisankarit-materiaalia ja SUH:n monikielistä uimataitomateriaalia tapahtumissa, kouluissa sekä markkinoida niitä eri kohderyhmille.
  3. Tehdä vaikuttajaviestintää kunnille vesitaitojen ja uimataidon tärkeydestä. Tuoda esille 2–3 kunnan vesitaitojen edistämistyötä.  

Vesisankarit-hankkeen poikkihallinnollinen yhteistyö on laajaa. Toimijaverkostossa ovat mm. kunnat, uimahallit, liikuntatoimet, vapaaehtoistoimijat, koululaiset, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, perheet ja opettajat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansallisessa lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmassa vuosille 2018–2025 Vesisankarit-hanke on huomioitu yhtenä toimenpiteenä. Toimenpiteissä nostetaan esille eri toimintaympäristöissä toteutettava verkostoyhteistyö, jota hanke toteuttaa Vesisankarit-tapahtumissa, Vesisankarit-kouluissa ja materiaalein.

Miten mukaan?

Vesisankarit-tapahtumiin on tervetullut kuka tahansa vesitaitojen oppimisesta kiinnostunut. Vesisankarit-kouluksi haku löytyy Vesisankareiden nettisivulla. Opettajana voit hakea kouluasi mukaan Vesisankarit-kouluksi.  Mukana olevien järjestöjen toiminnassa on monenlaisia tehtäviä vapaaehtoisille. Lisätietoja voit kysyä suoraan paikallisesta seurasta tai järjestöjen työntekijöiltä.

Lisätiedot

Tutustu hankkeeseen hankkeen omalla verkkosivustolla www.vesisankarit.fi.

Mette Lammi
Vesisankarit-koordinaattori
mette.lammi(at)kll.fi
puh. 040 350 2713