Vesisankarit

Reijo Rautauoman säätiö rahoittaa Koululiikuntaliiton Vesisankarit-hanketta myös vuonna 2021. Hankkeen tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti sen monimuotoisuudessaan tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille.

Hanke tarjoaa oppimateriaalia mm. uimataitoon, ensiaputaitoihin ja navigointitaitoihin liittyen. Oppimateriaalin avulla vesillä liikkumisen taitoja on helppo ja hauska opetella toiminnallisesti esimerkiksi osana eri oppiaineita. Myös vanhemmat ja isovanhemmat saavat ideoita vesitaitojen harjoitteluun oman lapsen kanssa.

Hankkeen tärkeimpiä tavoitteita on ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka pahimmillaan voivat johtaa hukkumisiin.

Koululiikuntaliiton koordinoimassa Vesisankarit -hankkeessa ovat mukana: Sukeltajaliitto, Suomen melonta- ja soutuliitto, Suomen Meripelastusseura, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaliitto, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto.
Reijo Rautauoman säätiön lisäksi hanketta tukee Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Tulevat tapahtumat

Tulevat tapahtumat löytyvät päivitettynä Vesisankareiden nettisivuilta.

Vuosi 2021 suunnitelmat

Vesisankarit-hanke innostaa vesitaitojen opetteluun toiminnallisissa Vesisankarit-tapahtumissa, joita järjestetään ympäri Suomen. Lisäksi materiaalein edistetään vesillä liikkumisen taitoja laajan yhteistyöverkoston kautta. Monikanavaisen viestinnän avulla tieto vesitaitojen merkityksestä leviää valtakunnallisesti.

Vesisankarit-hankkeen tavoitteet 2021

  1. Innostaa ja opettaa koululaiset toimimaan vesillä turvallisesti eri vuodenaikoina ja tuoda esille vesiympäristön monimuotoisuus.
  2. Tuoda jokaiselle Suomessa asuvalle tietoisuuteen vesitaitojen merkitys ja tarjota mahdollisuus taitojen harjoittelemiseen.
  3. Materiaalin tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen mm. opettajille.

Tapahtumat 2021

Vesisankarit-tapahtumia järjestetään useita ympäri Suomen. Tapahtumat toteutetaan Vesisankaritkonseptien mukaisesti ja niissä käytetään tapahtumamateriaalia.

Tapahtumien kohderyhmänä koululaiset perheineen. Tavoitteena osallistaa kohderyhmää toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Tehostetun markkinoinnin lisäksi osallistaminen on yksi keino lisätä tapahtumaan osallistuvien määrää.

Vesisankarit-hankkeen poikkihallinnollinen yhteistyö on laajaa. Toimijaverkostossa ovat mm. kunnat, uimahallit, liikuntatoimet, vapaaehtoistoimijat, koululaiset, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, perheet ja opettajat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimassa kansallisessa lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelmassa vuosille 2018–2025 Vesisankarit-hanke on huomioitu yhtenä toimenpiteenä. Toimenpiteissä nostetaan esille eri toimintaympäristöissä toteutettava verkostoyhteistyö, jota hanke toteuttaa Vesisankarit-tapahtumissa ja materiaalein.

Viestintä toteutetaan monikanavaisena (netti, sosiaalinen media, radio, lehdet, televisio, uutiskirjeet, tiedotteet). Järjestöt viestivät aktiivisesti omissa kanavissaan.

Lisätiedot

Tutustu hankkeeseen hankkeen omalla verkkosivustolla www.vesisankarit.fi.

Sari Turunen
Liikunta-asiantuntija
Koululiikuntaliitto
sähköposti: sari.turunen@kll.fi
puhelin: +358 44 713 0821