Suomen Meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

Reijo Rautauoman säätiö tukee Suomen Meripelastusseuraa monin eri tavoin.

Hankkeet

Tuemme Suomen Meripelastusseuran (SMPS) 57 jäsenyhdistyksen taloushallinnon yhtenäistämishanketta sekä markkinointi-ja jäsenhankintatoimintojen kehittämistä.

Tuemme myös Meripelastusseuran miehistön koulutuksen kehittämistä paremmin paikallisyhdistyksiä tukevaksi.

Säätiön hankkima uusi PV 2 pelastusalus testikäyttöön 6/2020 Rauman yhdistykselle.

Uusi yhteysalus toimintakeskuksen käyttöön tilattu ja käyttöön 7/2020.

Historia

Reijo Rautauoma on henkilökohtaisesti tukenut Suomen Meripelastusseuraa monin eri tavoin vuodesta 2006 lähtien. Samoin säätiö on ollut mukana tukemassa toimintaa perustamisesta lähtien mm. rahoittamalla Bågaskär koulutuskeskusta sekä alushankintoja (Pv Rautauoma, Pv Reijo, Pv Aisko ja apuvene Aava R).

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta: info@reijorautauomansaatio.fi / +358 50 500 1900