Suomen Meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

Reijo Rautauoman säätiö tukee Suomen Meripelastusseuraa monin eri tavoin.

Hankkeet

Tuemme Suomen Meripelastusseuran (SMPS) toiminnanohjausjärjestelmän (TOJ) kehittämistä sekä 57 jäsenyhdistyksen taloushallinnon yhtenäistämishanketta.

Tuemme myös Meripelastusseuran koulutuksen kehittämistä paremmin paikallisyhdistyksiä tukevaksi.

Historia

Reijo Rautauoma on tukenut Suomen Meripelastusseuraa monin eri tavoin vuodesta 2006 lähtien. Säätiö on ollut mukana tukemassa toimintaa perustamisesta lähtien mm. rahoittamalla Bågaskär koulutuskeskusta sekä alushankintoja (Pv Rautauoma, Pv Reijo, Aava R, Pv Aisko).

Lisätiedot

Lisätietoja hankkeesta: info@reijorautauomansaatio.fi / +358 50 500 1900