Päättyneet hankkeet

Varaudu.info (2014-2016)

Kodin turvaopas Varaudu.info -verkkosivustolta löytyy kansalaiselle tärkeää tietoa lyhyesti. Sivusto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämä.

Muita tuettuja hankkeita

 • Pelastuskoiraliiton valtakunnallinen ryhmäkatselmus eli hälytysryhmien tasontarkastus (2018)
 • Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan-hanke (2014-2015)
 • Suomen Meripelastusseuran ja Järvipelastusyhdistysten (58 yhdistystä) taloudenhoitoon soveltuvan ohjelman ja tilikarttojen suunnittelu ja hankinta (2014-2016)
 • Lentomatkustajan turvallisuushanke (2012-2013)
 • Espoon Meripelastajien meritukikohdan sähköistäminen (2012)
 • Suomen Meripelastusseuran toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen ja kehittäminen (2011-2016)
 • Suomen Meripelastusseuran koulutuskeskuksen laiturin kunnostus (2011)
 • Suomen Meripelastusseuran koulutuslaivan kunnostus (2010)
 • Lapin pelastuslaitoksen kylmänsuojausyksiköiden hankinta (2010)
 • Suomen Lentopelastusseuran taloushankkeen toteutus (2009-2010)
 • Suomen Meripelastusseuran toimintakeskuksen rakennusprojekti (2009)