Pelastustoimen logistiikan kehittämishanke

Reijo Rautauoman säätiön rahoituksella sisäministeriön pelastusosastolla toteutetaan pelastustoimen logistiikan kehittämishanke. Aloitin syyskuussa 2022 tämän hankkeen projektipäällikkönä ja tässä kirjoitus hankkeen taustoista ja missä tällä hetkellä hakkeessa mennään. Iso kiitos Reijo Rautauoman säätiölle mahdollisuudesta edistää logistiikan näkemyksiä pelastustoimessa.

Pelastusala on ollut 2000-luvulla suurten muutosten edessä ja jälleen on menossa kausi, kun pelastusalaa uudistetaan ja toimintoja tehostetaan monien hankkeiden avulla. 1.1.2023 pelastustoimen järjestämisen vastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämä ei ehkä ole niin suuri muutos kuin muutos kuntien omien palolaitosten muuttaminen alueellisiksi pelastuslaitoksiksi. Uudet hyvinvointialueet mukailevat pääsääntöisesti näitä pelastuslaitosten rajoja.

Tällä hetkellä sisäministeriön pelastusosastolla on menossa monia merkittäviä pelastustoimea kehittäviä hankkeita. Materiaalivarautuminen ja huoltovarmuushankkeella selvitetään, mitkä pelastustoimen materiaalit ovat toiminnan kannalta kriittisiä ja varmistetaan niiden riittävyys jatkossakin. Johtamisjärjestelmähankkeella päivitetään pelastustoimen johtamisjärjestelmä ja varmistetaan tiedonkulku pelastuspaikalta tarvittaville toimijoille. Ja logistiikkahankkeella selvitetään pelastustoimen logistiikan nykytila, tunnistetaan logistiikkaa vaativat tehtävät ja kuvataan ne. Myös monet muut hankkeet ovat tällä hetkellä viemässä pelastusalaa eteenpäin.

Näin pelastusalan ulkopuolelta tulleena olen ollut varsin etuoikeutettu päästessäni tutkimaan ja perehtymään pelastusalaan näköalapaikalta. Aloitin sisäministeriössä syyskuussa 2022 ja nyt neljä kuukautta myöhemmin olen oppinut alasta valtavasti ja päässyt tekemään työtä todellisten ammattilaisten kanssa. Pelastusalalla tarvitaan monialaisia osaajia ja niitä on pelastusosastolle onnistuttu hyvin kasaamaan. Muissa hankkeissa on aikaisemmin todettu, että monesta hankkeesta puuttuu logistiikan osaamista ja tätä osaamista olen nyt ollut pelastusosastolla täydentämässä.

Ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana törmäsin usein keskusteluissa sanaan logistiikka. Monia asioita oli pelastusosastolla pohdittu, mutta sitten puuttui logistiikka vai puuttuiko? Logistiikka on materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen hallintaa. Nopeasti tuli minulle selväksi, että materiaalihanke on jo menossa, tietovirtaan liittyviä hankkeita on menossa ja laki ottaa jo hyvin huomioon pääomien liikuttelun. Kaikki logistiikkaan liittyvät elementit olivat jo olemassa, mutta ehkä niitä ei ole mielletty logistiikaksi pelastustoimessa. Moni käsittää logistiikan vain tavaran kuljettamiseksi, mutta se on paljon muutakin. Tiedon pitää myös kulkea ja tilienkin olisi syytä pysyä balanssissa.

Tieto on tulevaisuuden valuutta. Joka kykenee suurien tietovirtojen ja -massojen hallintaan, menestyy alallaan. Logistiikassakin tiedon merkitys on huomattu korostetusti ja näitä logistiikan ilmiölähtöisiä tiedonkäsitteitä on tarkoitus hankkeessa tuoda pelastusalan tietoisuuteen. Logistiikka on hieno käsite ja sen sanomaa voidaan soveltaa alalla kuin alalla.

Ilmastonmuutos ja muutoksen maailman politiikkakentässä on asettanut asiat maailmanlaajuisesti uuteen valoon ja niin myös Suomessa moneen asiaan, kuten varautumiseen, suhtaudutaan nyt hyvin eri tavalla kuin vuosi sitten. Varsinkin ilmaston lämpeneminen ja sitä myöten maastopalojen riskit on tunnistettu kohonneen. Tämän riskin oletetaan hyvin perustellusti tulevaisuudessa vain kasvavan. Suurten maastopalojen sammuttamisessa tarvitaan tehokkaita logistiikkaratkaisuja. Myös muiden suurien onnettomuus ja häiriötekijöiden hoitamisessa logistiikalla on oma roolinsa. Tällä hetkellä pelastustoimen logistiikan kehittämishankkeessa selvitellään, millaista logistiikkaa kukin tunnistettu valtakunnallinen riski mahdollisesti tarvitsee?

Kun tarpeet eri skenaarioille on tunnistettu ja kuvattu päästään miettimään millaisia erilaisia kyvykkyyksiä niiden ratkaiseminen vaatii. Kyvykkyyksien kuvaamisen jälkeen verrataan tuloksia todellisuuden kanssa, että miten kyvykkyydet ovat pelastustoimessa toteutettu, ja onko sillä hankkeen tuloksiin millainen ero. Tulosten vertailun jälkeen voidaan tehdä suunnitelmia tarvittavien kyvykkyyksien luomiseksi ja silloin olemmekin jo aivan uuden jännän äärellä.

Heikki Olkku
projektipäällikkö
Sisäministeriö, pelastusosasto