Logistiikan Maailma kehittyy aktiivisesti

Logistiikan Maailma -sivustoa kehitetään aktiivisesti, lue hankkeen taustoista.

Logistiikan Maailma® on ajantasainen, luotettava ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista alan keskeisistä toiminnoista, joka sisältää myös perustietoa liike- ja tuotantotaloudesta. Sivuston käyttäjämäärät kasvoivat 2023 merkittävästi

Alan työntekijät ovat tervetulleet käyttämään sivuston ajantasaista ja luotettavaa tietoa hyväkseen. Logistiikka-alan opettajat voivat vapaasti hyödyntää sivustoa opetuksessaan, ja sivusto toimii alalle suuntautuvien opiskelijoiden oppimateriaalina. Sivusto on omiaan myös täydennyskoulutuksen ja omatoimisen osaamisen päivittämisen tarpeisiin.