Katsaus säätiön toimintavuoteen 2023

Vuoden 2023 aikana Reijo Rautauoman säätiö sr on ollut mukana tukemassa sekä kehittämässä useampia yleishyödyllisiä hankkeita.

Säätiön tuottama Logistiikan Maailma -verkkosivusto on Suomen käytetyin logistiikan tietolähde. Käytännönläheinen verkkoaineisto kattaa kaikki alan keskeiset toiminnot ja on aina saatavilla. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti yhteistyössä alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Aineistosta hyötyvät niin yritykset, yhteisöt kuin oppilaitoksetkin.

www.logistiikanmaailma.fi

Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hankkeen tavoitteena on selvittää mahdoliset vapaaehtoisvoimavarat eri pelastustoimen alueilla sekä luoda yhtenäiset periaatteet pelastuslaitoksille ja vapaaehtoisille siten, että vapaaehtoisia voimavaroja kyetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämään pelastustoimintaan suurissa onnettomuustilanteissa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

www.vapaaehtoisetpelastustoiminnassa.fi


Säätiö on vuonna 2023 tukenut monin eri tavoin Suomen Meripelastusseuran toimintoja ja kehittämishankkeita.

www.meripelastus.fi

Pelastustoimen logistiikan kehittämishanke oli säätiön merkittävin hanke 2023, joka toteutettiin yhteistyössä Sisäministeriön kanssa.

Säätiö tuki Pelastuskoiraliiton uutta sähköistä toiminnanohjausjärjestelmää.

www.pelastuskoiraliitto.fi


Vesisankarit-hankkeen kuudetta toimintavuotta tuettiin yhdessä Jenni ja Antti Wihurin rahaston kanssa. Tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti sen tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille.

www.vesisankarit.fi


Reijo Rautauoma säätiö sr kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita ja toivoo rakentavan yhteistyön jatkuvan vuonna 2024.

Haemme logistiikan osaajia ja toimistolle kumppania

Logistiikan osaaja!

Kokemusperäiselle logistiikan moniosaajalle (hankinta-kuljetus-varastointi -huolinta jne..) tai olet erikoisosaaja edellä mainituilla osa-alueilla – nyt on tarjolla mielenkiintoista toimistotyötä -etätyöskentely myös mahdollista.

Jos Sinulla on oma yhtiö joka voi laskuttaa suoritetusta työstä säätiötä niin järjestely sopii meille hyvin.

Siirretään yhdessä osaamistamme alalla toimijoiden käyttöön. Meitä innokkaita on jo mukana monta ja jälki näkyy Logistiikanmaailma sivuilla. Aloitimme 14 vuotta sitten ja toimia jatketaan innolla. Vuonna 2024 on logistiikkataitojen kehittäminen säätiön tukemissa toiminnoissa keskeisessä asemassa. Käyttäjämäärät nyt satojatuhansia vuosittain.

Suosittelemme yhteydenottoa puheenjohtajaamme luottamuksella:

Reijo Rautauoma
Puh: 040 541 0260

Haluatko olla mukana kehittämässä Logistiikan Maailmaa?

Logistiikan Maailma -sivusto tarjoaa laaja-alaisesti käytännönläheistä perustietoa muun muassa logistiikasta, liike- ja tuotantotaloudesta. Tule kehittämään sivustoa oman vahvuusalueesi sisältöjen osalta. Logistiikkataitojen kehittäminen on vuonna 2024 säätiöllä merkittävä hankekokonaisuus.

Ota yhteyttä puheenjohtajaamme puh. 040-5410260 tai info@reijorautauomansaatio.fi

Toimistoyhteistyö

Toimistomme sijaitsee Wihuri-Salus-toimistotalossa osoitteessa Kalliolinnantie 4, 00140, Helsinki (Kaivopuisto). Olemme valmiit keskustelemaan erilaisista yhteistyövaihtoehdoista.

Ota yhteyttä puheenjohtajaamme.