Katsaus säätiön toimintavuoteen 2019

Vuoden 2019 aikana Reijo Rautauoman säätiö sr on ollut mukana tukemassa sekä kehittämässä useampia yleishyödyllisiä hankkeita.

Säätiön tuottama Logistiikan Maailma -verkkosivusto on Suomen käytetyin logistiikan tietolähde. Käytännönläheinen verkkoaineisto kattaa kaikki alan keskeiset toiminnot ja on aina saatavilla. Sisältöä tuotetaan, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti yhteistyössä alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Aineistosta hyötyvät niin yritykset, yhteisöt kuin oppilaitoksetkin.

www.logistiikanmaailma.fi

Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa -hankkeen tavoitteena on selvittää mahdoliset vapaaehtoisvoimavarat eri pelastustoimen alueilla sekä luoda yhtenäiset periaatteet pelastuslaitoksille ja vapaaehtoisille siten, että vapaaehtoisia voimavaroja kyetään parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämään pelastustoimintaan suurissa onnettomuustilanteissa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä sisäministeriön kanssa.

www.vapaaehtoisetpelastustoiminnassa.fi


Säätiö on vuonna 2019 tukenut monin eri tavoin Suomen Meripelastusseuran toimintoja ja kehittämishankkeita.
www.meripelastus.fi

Suomen Lentopelastusseuran toimintaa on tuettu entiseen tapaan.

www.lentopelastus.fi

Myös öljyntorjunnan kehittämistä on jatkettu vuoden 2019 aikana.

www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi


Vesisankarit-hankkeen viidettä toimintavuotta tuettiin yhdessä Jenni ja Antti Wihurin rahaston kanssa. Tavoitteena on kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen kautta tehdä vesielementti sen tutuksi ja turvalliseksi kaikille Suomen koululaisille. Vuonna 2019 toimintaa järjestiin sadalla paikkakunalla.

www.vesisankarit.fi


Reijo Rautauoma säätiö sr kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita ja toivoo rakentavan yhteistyön jatkuvan vuonna 2020.