Säätiö panostaa oppilaitosyhteistyöhön

Säätiön yhteistyö eriasteisten oppilaitosten kuten ammattiopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa on tänäkin vuonna lisääntynyt merkittävästi. Vapaasti käytettävissä olevan, logistiikan perustietoa ylläpitävän Logistiikan Maailma -sivuston käyttö on kasvanut huomattavasti, ja sivustoa on kehitetty sekä opettajien että yritysmaailman edustajien antamien kehitysehdotusten perusteella.

Säätiö on päättänyt omalta osaltaan lisätä panostamista logistiikka-alan osaamisen tukemiseen tulevaisuudessakin.

Tutustu myös Logistiikan Maailma -verkkosivustoon.