Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa -jatkohanke loppusuoralla

Säätiö tukee Vapepan koordinoimaa projektia, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Projektissa mukana mm. MPK, WWF, SMPS ja SLPS.

Hanke päättyy joulukuussa 2018.

Hankkeen väliraportti on luettavissa Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa sivustolta.