Ajankohtaista 2019 – tutustu säätiön toimintaan

Logistiikan Maailma

Julkaisemme ja ylläpidämme Logistiikan Maailma -verkkosivustoa. Logistiikan Maailma on luotettava, ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista. Aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä ja sitä päivitetään lukijoiden toivomalla tavalla yhteistyössä alan asiantuntijoiden sekä opettajien kanssa.

Logistiikan Maailma ylläpitää ja kehittää myös erityisesti oppilaitoksille tarkoitettua aineistoa logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista.

Logistiikan maailma -sivustolla on käyttäjiä kymmeniä tuhansia viikottain.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa

Säätiö tukee Vapepan koordinoimaa projektia, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Projektissa mukana mm. MPK, WWF, SMPS ja SLPS.

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sivustoon www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi.

Suomen Meripelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Meripelastusseuran (SMPS) toiminnanohjausjärjestelmän (TOJ) kehittämistä sekä 58 jäsenyhdistyksen taloushallinnon yhtenäistämishanketta. Lisäksi olemme mukana kehittämässä Suomen Meripelastusseuran sähköistä oppimisympäristöä.

Keväällä 2019 otetaan käyttöön Reijo Rautauoman säätiön lahjoittama PV2-sarjan pelastusvene osana Meripelastusseuran Laivanvarustaja-kampanjaa. Lue lisää aiheesta.

Suomen Lentopelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) oppimisympäristön ja verkkopalveluiden toteutushanketta.

Vuosaaren (Helsinki) lukion yhteistyö

Vuosaaren lukion logistiikan opiskelijoita säätiö palkitsee stipendeillä. Vuosaaren lukio on yksi säätiön yhteistyökumppaneista logistiikan saralla. Säätiö on mm. siirtänyt Logistiikkaa lukiolaisille kirjan Logistiikan maailma -verkkosivuille. Lisää päivitettyä tietoa:

Lisää hankkeistamme