Ajankohtaista 2019 – tutustu säätiön toimintaan

Logistiikan Maailma

Julkaisemme ja ylläpidämme Logistiikan Maailma -verkkosivustoa. Logistiikan Maailma on luotettava, ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista. Aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä ja sitä päivitetään lukijoiden toivomalla tavalla yhteistyössä alan asiantuntijoiden sekä opettajien kanssa.

Logistiikan Maailma ylläpitää ja kehittää myös erityisesti oppilaitoksille tarkoitettua aineistoa logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista.

Logistiikan maailma -sivustolla on käyttäjiä kymmeniä tuhansia viikottain.

Vuosaaren (Helsinki) lukion yhteistyö

Vuosaaren lukion logistiikan opiskelijoita säätiö palkitsee stipendeillä. Vuosaaren lukio on yksi säätiön yhteistyökumppaneista logistiikan saralla. Säätiö on mm. siirtänyt Logistiikkaa lukiolaisille kirjan Logistiikan maailma -verkkosivuille. Lisää päivitettyä tietoa:

Vapaaehtoiset pelastustoiminnassa

Säätiön johdolla on avattu verkkosivusto, joka kokoaa keskitetysti vapaaehtoiseen pelastustoimintaan liittyvää tietoa. Tutustu sivustoon osoitteessa www.vapaaehtoisetpelastustoiminnassa.fi

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa

Hankkeen kehittäminen jatkuu, säätiö ylläpitää hankkeessa avattuja verkkosivuja.

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sivustoon www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi.

Suomen Meripelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Meripelastusseuran (SMPS) toiminnanohjausjärjestelmän (TOJ) kehittämistä sekä 57 jäsenyhdistyksen taloushallinnon yhtenäistämishanketta. Lisäksi olemme mukana kehittämässä Suomen Meripelastusseuran sähköistä oppimisympäristöä. Alusten katsastustoiminta on nyt ajanmukaistettu. SMPS:n markkinointitoimien kehittämistä olemme myös tukeneet.

Kesällä 2019 otettiin käyttöön Reijo Rautauoman säätiön lahjoittama PV2-sarjan pelastusvene AISKO osana Meripelastusseuran Laivanvarustaja-kampanjaa. Lue lisää aiheesta.

Suomen Lentopelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) oppimisympäristön ja verkkopalveluiden toteutushanketta.

Lisää hankkeistamme