Ajankohtaista 2018 – tutustu säätiön toimintaan

Logistiikan Maailma

Julkaisemme ja ylläpidämme Logistiikan Maailma -verkkosivustoa. Logistiikan Maailma on luotettava, ajantasainen ja käytännönläheinen verkkoaineisto kaikista logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista. Aineisto on kaikkien vapaasti käytettävissä ja sitä päivitetään lukijoiden toivomalla tavalla yhteistyössä alan asiantuntijoiden sekä opettajien kanssa.

Logistiikan Maailma ylläpitää ja kehittää myös erityisesti oppilaitoksille tarkoitettua aineistoa logistiikka-alan keskeisistä toiminnoista.

Logistiikan maailma -sivustolla on käyttäjiä kymmeniä tuhansia viikottain.

Vapaaehtoiset öljyntorjunnassa

Säätiö tukee Vapepan koordinoimaa projektia, jonka tavoitteena on kasvattaa vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten aktiivisuutta onnettomuuksiin varautumisessa, tehostaa kansallista öljyntorjuntavalmiutta sekä vahvistaa yhteistyötä viranomaisten kanssa. Projektissa mukana mm. MPK, WWF, SMPS ja SLPS.

Lue lisää hankkeesta ja tutustu sivustoon www.vapaaehtoisetoljyntorjunnassa.fi.

Suomen Meripelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Meripelastusseuran (SMPS) toiminnanohjausjärjestelmän (TOJ) kehittämistä sekä 58 jäsenyhdistyksen taloushallinnon yhtenäistämishanketta. Lisäksi olemme mukana kehittämässä Suomen Meripelastusseuran sähköistä oppimisympäristöä.

Suomen Lentopelastusseuran yhteistyö

Tuemme Suomen Lentopelastusseuran (SLPS) oppimisympäristön ja verkkopalveluiden toteutushanketta.

Varaudu.info

Kodin turvaopas -verkkosivustolta löytyy kansalaiselle tärkeää tietoa lyhyesti. Sivusto on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) ylläpitämä.

Vuosaaren (Helsinki) lukion yhteistyö

Vuosaaren lukion logistiikan opiskelijoita säätiö palkitsee stipendeillä. Vuosaaren lukio on yksi säätiön yhteistyökumppaneista logistiikan saralla. Säätiö on mm. siirtänyt Logistiikkaa lukiolaisille kirjan Logistiikan maailma -verkkosivuille. Lisää päivitettyä tietoa:

Logistiikkaverstas

Säätiö tukee XAMKn ylläpitämää, Kymenlaakson alueella toimivaa Logistiikkaverstasta. Logistiikkaverstaan tavoitteena on edesauttaa koulutuksen ja työmarkkinoiden kysynnän kohtaavuutta, sekä uudistaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen rakenteita. Logistiikkaverstaalla opiskelijat, tutkimus- ja kehitysasiantuntijat ja työelämä kohtaavat yritysten logististen haasteiden kautta.

Lue lisää Logistiikkaverstaasta ja sen toiminnasta Logistiikkaverstaan kotisivulta.

Lisää hankkeistamme